Sähkön hinnan nousu kasvattanut aurinkopaneelien kysyntää

Alkuvuoden polttoaineiden hintojen nousu lisäsi sähköautojen latausjärjestelmien kysyntää. Nyt vuorostaan sähkön hinnan nousun ja tulevan talven korkeiden hintaennusteiden myötä monet ovat alkaneet hakea kustannussäästöjä aurinkosähköjärjestelmillä.