FI

Referenssit

Helvar

Kohteessa tehtiin uuden toimiston ja tuotekehityslaboratorion saneeraus. Olimme mukana projektissa vahvasti suunnitteluvaiheesta lähtien yhteistyössä arkkitehdin ja tilaajan tiimin kanssa. Tilassa oli tärkeää helppo muokattavuus tilaajan uusia tuotteita silmällä pitäen. Tila toimi toimiston lisäksi myös esittelytilana asiakkaita varten, ja sen oli tärkeää vastata tuotetestauksen ja –kehityksen tarpeisiin. 
Yksi suunnitteluvaiheessa esiin nousseista ideoista oli valokatto, joka lopulta toteutettiin kohteeseen, käyttäen Helvarin omia tuotteita sen sisällä. 
Valaistus- ja sähkösuunnittelun avustamisen, sekä sähkö- ja tietoliikenneurakoinnin lisäksi teimme kohteessa työpöytien sähköistykset käyttäjiä varten. 

Sähkötyöt ja urakointi, Tietoliikenne ja antennityöt