FI

Referenssit

Toimistotila, Helsinki

Kohteeseen haluttiin tehdä toimiston ilmeen päivitys jonka yhteydessä tehtiin sähkösaneeraus sekä joitain tietoliikenneverkon uudistuksia, sekä lisättiin UPS järjestelmä.  
Erityisessä roolissa oli valaistus, jolta haluttiin Dali-ohjausta vakiovalotoiminnolla ja läsnäolotunnistuksella, jotta saatiin lisättyä valaistus ergonomiaa ja kustannussäästöjä. Dalin avulla haluttiin myös tehostaa ilmanvaihtoa neuvotteluhuoneissa läsnäolotunnistuksen perusteella.  
Valaisimet olivat isossa roolissa kohteen uudessa ilmeessä, ja niitä suunniteltiin yhdessä sisustusarkkitehdin kanssa. Kohteessa käytettiin kipsivalaisimia, jotka integroitiin kipsikattoon, luoden illuusion saumattomuudesta ja joissain valaisimissa myös pohjattomuudesta.  
Dalilla ohjattiin valaistuksen lisäksi myös ilmanvaihtoa neuvotteluhuoneissa.   
Teimme projektin sähkösuunnittelun paikan päällä, vain noin kaksi viikkoa asennustyösuoritusten edellä. Tämä johtui erittäin tiukasta aikataulusta, jonka vuoksi projektilla ei poikkeuksellisesti ollut aikaa erilliselle suunnittelulle ennen kuin työt täytyi aloittaa. Suunnittelua varten ennakkoon päätettiin vain valaisimet, ohjaustapa ja alustava layout tilajärjestelyistä.

Huoltotyöt, Sähkötyöt ja urakointi, Tietoliikenne ja antennityöt, Valaistusohjelmoinnit